Elaborarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila (SNDD) a Romaniei intr-o forma revizuita conform obiectivelor convenite la nivel comunitar si prescriptiilor metodologice ale Comisiei Europene (C.E.) a fost stabilita prin Hotararea de Guvern Nr. 1216 din 4 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial Nr. 737 din 31 octombrie 2007. Lucrarea reprezinta un proiect comun al Guvernului Romaniei, prin Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, si Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin Centrul National pentru Dezvoltare Durabila.
    Strategia, care urmeaza sa fie finalizata si prezentata Comisiei Europene pana la sfarsitul anului 2008, va avea o orientare de perspectiva pe termen mediu si lung, si va contine obiective-tinta, masuri de implementare si evaluarea surselor de finantare realiste la orizontul anilor 2013, 2020 si 2030. Ca atare, documentul va ingloba in sinteza (pentru orizont 2013) strategiile nationale si sectoriale precum si programele operationale aprobate sau aflate in curs de elaborare. Pentru orizont 2020 proiectiile se vor orienta spre atingerea de catre Romania a nivelului mediu al UE din anul 2007, iar pentru orizont 2030 spre apropierea de nivelul mediu al statelor UE la acea data.
    Structura lucrarii corespunde indicatiilor din directivele de profil ale Comisiei Europene din 2006 si 2007 si contine capitole distincte privind trasaturile si nevoile specifice ale Romaniei in contextul aplicarii conceptului si indicatorilor de dezvoltare durabila.
    Conform cadrului de actiune aprobat si in acord cu recomandarile UE si cu practica PNUD, SNDD (in iterarile sale succesive) va fi elaborata de un Grup de Redactare interdisciplinar si va fi analizata periodic de un Consiliu Stiintific desemnat de Academia Romana. Intr-o faza mai avansata (martie-aprilie 2008), SNDD urmeaza sa fie dezbatuta si la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei (de 2 ori in fiecare dintre cele 8 regiuni).
    Principalul for deliberativ este Consiliul National de Dezbatere Publica ce se va intruni de minimum 5 ori (o data pe luna) pana la definitivarea lucrarii. Din acest Consiliu urmeaza sa faca parte reprezentantii imputerniciti ai principalelor institutii centrale, ai partidelor politice, patronatelor, sindicatelor, comunitatii stiintifice si academice, precum si ai societatii civile.
    Comentariile si observatiile rezultate in urma dezbaterilor vor fi luate in considerare de catre Grupul de Redactare, in elaborarea variantelor succesive ale SNDD pana se va ajunge la forma finala a acesteia.

    In final, se prevede ca documentul sa fie insusit de Guvern (asa cum s-a procedat in cazul Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila din 1999) si sa fie aprobat (ca articol unic) de Parlamentul Romaniei.